Bosna Hersek Mostar Üniversitesi

11 Şubat 1977 yılında kurulan Bosna Hersek Mostar Üniversitesi, bulunduğu dönemi eğitim şartlarını ve dönemin genel özellikleri değerlendirerek modern ilkelerle eğitimini düzenlemek amacıyla bilimsel akademik personel toplama, üniversitenin gelişimi ve ilerlemesi için finansman sağlayarak kurumsallaşmış bir kurum olduğunu ve bunda ne kadar ilerlediğini diğer üniversitelere ve herkese ispatlamıştır.
Mostar Üniversitesi 4000 metrekarelik bir alanda eğitim ve öğretim hizmetleri ve araştırma kompleksi ile beraber laboratuvarlar ve dersliklerden oluşan bir arazi üzerinde eğitim vermektedir. Kampus içinde modern standartlarda yemek yenilen yerleri, kalmak için yurtlar, kütüphane ve idari binalar bulunmaktadır. 1992 kadar üniversite eğitimini bu şekil devam etmiştir.

Mostar üniversitesi “Dzemal Bijedic” doğu kesiminde bir kampüsü bulunuyor. Eğitim kalitesini yükseltmek için 1993 yılından itibaren yeni bir döneme geçilmiştir. Bu yıldan itibaren üniversite 250 ye çıkardığı akademik personel ile 12 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite yenileme sürecinde kolej seçeneği de talebelere sunmaktadır. Diğer Mostar Üniversiteleri ile beraber talebe topluluklarının birlikte düzenlediği organizasyonlarda, maddi durumu kötü olan yoksul öğrenciler için burs imkânı, sağlık hizmeti ve barınma gibi alanlarda yardım yapılmaktadır. Üniversitede eğitim sürecinin yeni başlayan talebeler için öğrenci merkezinde, çevre gezileri, seminerler kültürel etkinlikler gibi sosyal faaliyetler yapılmaktadır. Bunlardan birkaçı EUA. Tempus i ve Wus Avusturya Projesidir.

1993 yılında imzalanan Yüksek Öğretim Reformu ile Bologna Kriterleri uygulanmaya başlanmıştır. Yani Mostar Üniversitesi, tüm Avrupa’da bulunan diğer üniversitelerin hepsi ile eğitimde denk bir seviyeye gelmesi, belli standartlara ulaşması, öğrencilerin kaliteli eğitim almaları için gerekli şeylerin uygulanma sürecidir. Ayrıca üniversitede beyan düzeyinde bölgesel her iki üniversitede rekabetçi uzmanlar yetiştirilmektedir.

“Dzemal Bijedic” Mostar üniversitesi, öğrencilerin ve akademik personelin daha iyi istifade edebilmeleri için uluslararası üniversitelerle birlikte işbirliği yapmaktadır. Bunlar Granada, Norveç Fen Bilimleri, NoviSad, Madrid İspanya, Kragujevac(SCG) Üniversitesi, üniversitesi, Jyvaskyla, Mısır İskenderiye, Ljubljana üniversitesi gibi üniversitelerdir.

Türkiye ile Avrupa denkliği bulunan kurum, Mostar Üniversitesi Bosna-Hersek Konferansı ve Hırvatların Anayasa kanun pozisyonu içinde olarak 2005 tarihinin Ekim ayı sonunda, Mostar Üniversitesi 2006 yılının yazında, Dzemal Bijedic Üniversitesi ve Mostar Merkezi Üniversitesi Uluslararası eğitim vermeye başlamışlardır. 2006-2007 itibariyle 14000 civarında öğrenci sayısı bulunan üniversitenin, dokuz tane fakültesi ve birde Hemşirelik yüksekokulu bulunmaktadır.

Mostar Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, akademik alanda çalışma yapan yüksek lisans ve doktora talebeleri, hiçbir dini ve kültürler baskı, zorlama ve ayırım yapılmadan Avrupa kalitesinde Bologna kriterlerine uygun eğitim ve öğrenim veriliyor. Bunu kongreler fuarlar uluslararası projeler bilimsel araştırmalar ve çalışmalar gibi birçok imkânları öğrencilere sağlanmaktadır.

Mostar Üniversitesi eğitim görmek, yüksek lisans ve doktora yapmak, uluslararası akademik ve bilimsel çalışmalara katılmak isteyen talebeler için mükemmel bir üniversitedir.

“Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesi 11 Şubat 1977 -1992 yılına kadar, dönemin genel özellikleri modern ilkelerle eğitimini düzenlemek, bilimsel nastavoga personel toplama, gelişimi için maddi koşulları yaratarak, kurumsallaşmış olduğunu yıllardır ispatlamıştır. Öğretin ve araştırma süreci 4000 m² alan içinde sınıflar, laboratuar (eski askeri kışla “Kuzey Kampı”) olarak adlandıran arazi üzerine yerleşmiştir. Üniversitenin gelişimi ve kampus düzeni içinde merkez olarak ideal binalar, Kütüphane, konaklama için mobilyalı yurtlar, modern standartlarda yemekhanesi, restorantı bulunuyor.

mostar
Kasım 1993 yılında yenilenen Üniversitede şimdi 250 eğitim görevlileri ve personeli ve öğretim süreci 222 öğretmen ve diğer üniversitelerden gelen öğrenciler akademik 12.000 yaklaşık üniversitede öğrenciler kayıtlıdır. Yükseköğretimin bazı kurumlarında ve değişiklikler sayesinde Üniversitede kolej imkanı yaratılmıştır. “Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesi Öğrenci birliği tarafından organizasyonlar düzenlenir bunlar Yoksul öğrencilere sağlık yardım, konaklama, burs sağlama, kan bağışı ortamı yaratıyorlar. Öğrenci bilgi merkezinde, cevresel geziler, kültürel ve spor etkinlikleri, seminerler ve konferanslar ve üniversite içi etkinlikler düzenlenir. Projeler Tempus i, Wus Avusturya Proje, EUA

Uluslar arası üniversitelerle işbirliği Granada, Madridispanya,NoviSad. Kragujevac(SCG) Üniversitesi, Morveç fen bilimleri üniversitesi, mısır İskenderiye, Jyvaskyla, Ljubljana üniversitesi
Bilgi Teknolojileri ve Kültür Fakültesi Öğretim, Mühendisliği Öğretmenliği, Makine Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği “Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesinde size uygun bir bölüm bulabilirsiniz. “Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesinde eğitim istiyorsanız başvurunuzu EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Sizler için danışmanlık karşılama yerleştirme dil eğitimi programlarında öğrencilerin eğitim almaları için destek veriyor.”Dzemal Bijedic” Mostar üniversitesinde üniversiteli olmak kredili Avrupa kriterlerinde eğitimin olması avantajınızdır.

Yönetim İşletme Fakültesi;
Bu fakültenin iki yıllık ve dört yıllık lisans eğitimi yanı sıra, lisansüstü çalışmalar düzenlemektedir. İki yıllık çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bir öğrenci ekonomist yöneticisinin dört yıllık çalışmalar ile bir ekonomist yöneticisi diploması alır. Ekonominin Lisansüstü derecesi yüksek lisans çalışması “Yönetim İş olduğu hakkı vardır.

İşletme
Mekanik Mühendislik Makina Fakültesi
İki yıllık ve dört yıllık lisans dereceler sunmaktadır. İki yıllık çalışmanın tamamlanması olarak, bir öğrenci bir makine mühendisi diploması alır. İki yıllık bir lisans beş dönem son almak için ve dört yıllık lisans sekiz yarıyıl için yapılan çalışmalar sunulur. Fakültede master ve teknik bilimler alanında doktora derecesi bulunmaktadır. Genel makine mühendisliği bulunmaktayken 2002 yılından sonra, bilgisayar mühendisliği bölümü getirilmiştir.
Makine mühendisliği
Bilgisayar mühendisliği
İnşaat Mühendislik Fakültesi;
Mostar Üniversitesinin ilk fakültelerindendir. Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ve Ekonomi Fakültesi tesislerinden ayrılıp Yurt Mucibabic’e taşınmıştır. 1993 yılında Fakülte ve binayı terk etmek zorunda kalınmış 1996 yılında eski askeri Kuzey kampı mekana taşınmıştır. Fakülte iki yıllık (bir inşaat mühendisi diploması) ve dört yıllık lisans (mezunu inşaat mühendisi diploması) sunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği
Ürün Mühendisliği
Trafik
Enerji
İş güvenliği
Mekanik Ağaç İşleme
Beşeri Bilimler Fakültesi;
Diller Yüksek Okulu ve 1999 yılında kurulmuş, 2002 yılında Edebiyat Fakültesi haline gelmiştir. Beşeri bilimler /Sosyal Bilimler Fakültesi, Yüksekokul programları bulunmaktadır.

Boşnak Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
Tarih ve sanat tarihi ile Tarih çalışmaları
Görsel sanatlar
Sahne Sanatları (Tiyatro Bölümü)
Dram psikoloji oyunculuk
Boşnak dili ve edebiyatı Alman Dili edebiyatı ile (karşılaştırmalı)
Boşnak dili ve edebiyatı İngiliz dili ve edebiyatı ile (karşılaştırmalı
Bilgi Teknolojileri Fakültesi;
Fakültesi Bilgi Teknolojisi (kurum ait toplu bir içinde bulunan Bologna program ve müfredat dayanmaktadır. 1997 yılında kurulan fakülte Tarafından Nisan 2008’de 2254 öğrenci fakülte kayıtlı mezun vermiştir. 211öğrenci uzaktan eğitim programı ile mezun olmuştur. Uzaktan eğitimde öğrenci sayısı sürekli artıyor, öğrencilerin çoğunluğunu temsil ediyor.

Bilgisayar Mühendisliği
İletişim bilimleri
Halkla ilişkiler
Gazetecilik
İş iletişimi
Bilgi teknolojisi
Öğretmenlik Eğitim Fakültesi;
1950 yılında kurulan fakülte devlet kurumudur. Fakülte pedagojik eğitim sunmaktadır. Yükseköğretim, ilköğretim ve ortaöğretim okulları için personel eğitimi faaliyetini sürdürmektedir. Öğretim ve bilimsel araştırma süreci bilimsel aracılığıyla, düzenli ve yarı zamanlı öğrenciler için müfredata göre, çalışma grupları içinde yer alır, egzersizler, görüşmeler, seminerler, atölye çalışmaları, geziler ve diğer danışmanlık dersleri verilir. Hersek ve Fakültesi Bosna sanat grubu için müzik ve çalışma sergilenir.
BH her yerinden Öğretmenlik Fakültesinde okuyan öğrenciler, hem de gelen komşu ülkelerden öğretme sürecinde 45 çalışanın yanı sıra, eski Yugoslavya’dan yükseköğretim alanında en ünlü isimleri de dahil olmak üzere, Saraybosna, Tuzla, Banja Luka, Bihac, Belgrad Üniversitesi’nden 70 öğretim görevlileri bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu ve Fakülte Dekanı, kendi personeli lisansüstü kararlarına teşvik etmekte bilim doktoru, ustası bilimsel diploması araştırma üzerine kuruludur. Toplumsal koşulların bir süre ve yüksek öğrenim için yeni bir tutum içinde, Fakülte de BH’ deki yüksek öğrenim akademik 2006/07. yıl Bologna ilkeleri reformu izlenir. Öğretmen Eğitimi Koleji
Bölümler

Okul Öncesi Eğitim
Tarih ve Coğrafya
İslam Din Öğretimi
Matematik ve Fizik
Biyoloji
Kimya
Fiziksel Eğitim
Sınıf öğretmenliği
Psikoloji
Sanat Eğitimi
Müzik Eğitimi
Fizik ve teknik eğitim ile Enformatik
Spor Sağlık
Mostar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mostar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1971 yılında faaliyete geçmiştir. 1976 yılından itibaren bağımsızlığını sürdürmektedir. Mostar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 37 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Tam zamanlı ve yarı zamanlı 1000 öğrenci eğitim alıyor.
Mostar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Sosyoloji, siyasi ekonomi, ulusal devlet teorisi, Roma hukuku, insan hakları, uluslar arası hukuk, kamu hukuku, ceza kanunu, mali hukuk, dersleri alınıyor.
İki yıllık ve dört yıllık Avukat bir diploma iki yıl sürer almak için ve bir yüksek lisans avukat çalışmalar dört yıllık diploma için Lisans çalışmaları sürer.
Bağımsız yüksek öğretim kurumları olarak Kitap-dışı materyaller, dergiler, bildiriler, tezler, monografiler, sanal kütüphane internet Ağ, sabah 08.00 – 14.00 arası açık olan kütüphane başkanı ile idare edilir.

Anayasal Bölümü
Ceza Hukuku Bölümü
Sivil haklar Bölümü
Ekonomi Bölümü
Hukuk Devlet Tarihi Bölümü
Ziraat Fakültesi, Tarım koleji
1997 yılında kurulmuş olup Birlikte çalışmalar ile full-time eğitim imkanı sunmaktadır. Saraybosna Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi müfredatı ile uyumlu olan bazı değişiklikler son zamanlarda ortaya konulmuştur. Seçmeli derslerden sayesinde, öğrenciler kendi seçtikleri 2002 yılından bu yana şarap departmanı meyve, çiçek, sebze bölümü için mevcut ek mesleki profille şekillendirebilirsiniz.
Tarım Meyve, Sebze, çiçekler

Fakültelerde İki Yıllık Kolejler

mostar universite

“Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesi kolej eğitimleri Kampüs içinde 4000 m² de bulunan arazide laboratuar ve (kuzey Kampı) içindedir. Mevcut tesislerin ciddi şekilde modern imkanları ile öğrenciler yararlanıyor. Öğrenciye yönelik kütüphane kaynakları ve iç tasarım tesisleri standarttır. Yönetim değişiklikleri ve yeni prosedürler, tanıtım, organizasyonlar, entegrasyonlar üniversite eğitimi yüksek uyum taleplerini karşılıyor. Uluslar arası haberleşmeye ve internet ağ ile paylaşım söz konusudur. Yararlanma olanağına sahip öğrenciler Kolej eğitiminden

İşletme
Kamu Yönetimi
Ticari İşletme Yönetimi
Enstitü
Tasarım
Malzeme
İnşaat
Makine Mühendisliği
“Dzemal Bijedic” Mostar Üniversitesi koleji sizi teşvik etmektedir. Avrupa denkliği bulunan kolej Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Fakültede yüksek öğrencim Bologna ilkeleri akademik eğitimin içinde yer alır. Dolayısı ile AB diploma ek’i mezun olduğunuzda alıyorsunuz.

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!