Bosna Hersek Eğitim Sistemi

1995’te sonlanan savaş ile birlikte federal devlet haline gelen ve tek çatı altında yaşam planlanan Bosna Hersek eğitim sistemi; farklı üç toplum için üç farklı eğitimin uygulandığı bir yapıdadır. Bosna Hersek’te eğitim modelinin etnik farklılıklara göre şekillendiği bu bölgelerden birisi olan kantonlarda, Hırvatların yoğunluğundan Bosnahersek eğitim sistemi Hırvatistan modellidir. Bosna Sırp Devlet’indeki Bosna Hersek eğitim modeli ise, komşu Sırbistan Karadağ müfredatına göre yapılandırılmıştır. Boşnakların egemenliğinin sürdüğü Federasyon bölgesindeki eğitim diğer topluluklar tarafından benimsenmese de, yalnızca Müslüman Boşnakların kullandığı özel bir modeldir.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi’nin (AGİK) yakın takip ettiği Bosnahersekte eğitim önceliği; etnik köken, din ve kültür değerlerini ayırmadan, ülkedeki çocuk haklarını kollayan kültürel ve teknik anlamda da etkili bir eğitim modelinin uygulandığı okullar açmaktır.
Bosnada eğitim sistemi; Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının uyguladığı ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği(European Association of Quality Assurance, ENQA) tarafından geliştirilmiş olan “Kalite Güvencesi Standart ve Uygulama Prensipleri” üye ülkelerinin de kabul ettiği çalışmalar ile oldukça esnek bir öğrenim olanaklarına sahiptir. Bosnada eğitim veren Bosna üniversiteleri; Ulusal Yeterlilik Normları uygulamaları ve tüm doktora programlarının da dahil edildiği bir yüksek öğretim modelini benimsemiştir. Norveç’teki Bergen kentinde 2005 yılında düzenlenen Bergen Konferansı’nda, < eğitimi hakkında üç temel konuyu geliştirmesi karara bağlanmıştır;

Yüksek lisans da dahil olmak üzere Saraybosnada üniversite yükseköğretim programlarının iki aşamalı olması,
Bosna üniversiteleri bünyesindeki verilen yükseköğrenimin diploma ve dereceleri ile öğretim süresinin tanınması,
Kaliteli eğitim güvencesi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan konferansta Bologna kriterlerine; Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Vatikan Cumhuriyeti, Andora, Makedonya, Sırbistan Karadağ ve Arnavutluk da dahil edilmiş, toplam üye sayısı 46’ya yükselmiştir.
Bosnahersek üniversitesi dahil tüm Bosna üniversiteleri EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ve aracılığı ile ülkemizden de öğrenci kabul etmektedir. YÖK denkliği de bulunmasından ötürü tercih edilmesi çok avantajlı olan modern yapılı Saraybosna üniversite seçimlerinin doğru adresi olan EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi, Avrupa kültür çevrelerinde Bosnahersek üniversite kalitesini yaşamak isteyen her öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır.
Bosnahersek üniversite eğitiminde kabul gören “eğitim kalitesi” mantığı iki farklı açıdan incelenebilir; yüksek öğretim öncesi eğitim ve yüksek öğretim. Günümüzde Bosnada eğitim, ortaöğretim ve ilköğretim modeli Yugoslav eğitimini esas almaktadır ve tüm öğrencilerin yükseköğretim öncesi nitelikli temellere sahip olmasını da böylece sağlamaktadır. Bosnada üniversite eğitimi için ülkemizdeki gibi bir üniversite sınavı uygulaması yoktur. Bosnahersek üniversitesi de dahil tüm diğer üniversitelere doğrudan başvuru yapılabilmekte ve ayrıca yükseköğretim süresi de öğrencinin kendi isteği doğrultusunda belirlenebilmektedir. Bağımsızlığa geçişin ardından Saraybosnada üniversite eğitimi seviyesi çok yüksek olmasa da, yurtdışındaki üniversiteler ile girilen işbirliği ile bu sorun kısa sürede aşışmış ve günümüzde Avrupa standartlarında kaliteye sahip olan bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bosnahersek Bosna üniversitesi ve diğer tüm Bosna üniversiteleri, Avrupa Birliği Üniversite Kriteri olarak adlandırılan Bologna Sözleşmesi’ne tabi olarak günümüzün tanınmış akademik personellerine sahip bir konuma gelmiştir.
Her milletten öğrencinin eğitim gördüğü ve dünya çapında akademik araştırmaları ile saygın bir konuma sahip olan öğretim görevlileri ile Bosnahersek Bosna üniversitesi ve bosnahersekte eğitim veren diğer üniversiteler, profesyonel aracılık ve danışmanlık hizmeti sunan EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi ayrıcalığı ile Türk öğrencilere üst düzeyde bir yükseköğretim imkanı sunmaktadır. Sentez bir Avrupa kültür ortamda yaşayarak, YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim denkliğine sahip Bosnahersek üniversite eğitiminden yararlanmak için EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ile sizler de Bosnada eğitim görebilir ve sahip olduğunuz kaliteli öğrenim ile kariyer hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin Konumu