Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Bosna Hersek eğitim sistemi 2 ülkede ne tarz bir sistem olduğunu sizlere açıklamaktadır. AB standartlarında yüksek donanımlı bir eğitim sistemine sahip..

Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Üç farklı etnik nüfusa sahip Bosna-Hersek’te eğitim de bu farklılıklara göre yapılmaktadır. Üç farklı bölgede, üç farklı eğitim anlayışı ve sistemi hâkimdir. Ülkenin eğitim sistemi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi olan AGIK tarafından kontrol edilmektedir. Din, dil, ırk, kültür ve etnik köken ayrımı yapılmadan tüm çocuklara eşit ve teknik anlamda modern bir eğitim verme anlayışı hâkim.

9 yıllık zorunlu eğitimin olduğu Bosna-Hersek’te eğitimi üç kısımda incelemek daha doğru olacaktır. İlköğretim, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim olarak sınıflandırdığımız zaman, ilk ve orta eğitimin eski Yugoslavya eğitim sistemine göre yapılandırıldığını ve bundan vazgeçilmediğini görüyoruz. Yugoslavya eğitim sisteminin sağlamlığı öğrencilerin yükseköğrenime geçiş süreçlerinde iyi bir hazırlık zemini oluşturması açısından son derece önemli.
Eğitime 6 yaşında başlanılan İlk Öğretim 9 sene sürüyor. Bu da zorunlu olan 9 yıllık eğitime tabi. 4 sene süren Orta öğretimde ise, Liseler, Mesleki ve Teknik Liseler, Sanat Liseleri ve İmam Hatip Liseleri yer almaktadır.
Toplam 8 üniversiteye sahip Bosna-Hersek’teki tüm yükseköğretim kurumları entiteye ve kanton yükseköğretim kurumu kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır. Öğrenciler istedikleri bölümlerde eğitim alma şansına sahip oluyorlar. Aynı zamanda istedikleri kadar da okuyabilme özgürlükleri var.

AB ’nin Bologna Kriterleri’nin uygulandığı üniversiteler son yıllarda önemli değişimlere sahne olmuş ve yurt dışından da pek çok öğrencinin tercih edildiği bilim merkezleri haline gelmiştir. Avrupa’daki bir çok okulda uygulanan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından oluşturulan “Kalite Güvencesi Standart ve Uygulama Prensipleri” Bosna-Hersek üniversitelerinde de hakim olan eğitim anlayışıdır.

Birçok özel üniversite ve kolejin de olduğu Bosna-Hersek’te dünyanın pek çok yerinden gelen önemli akademisyenler ders vermektedirler.

Bosna-Hersek’in başlıca üniversitelerini sayacak olursak: Sarajevo Üniversitesi, Doğu Mostar Üniversitesi, Bana Luka Üniversitesi, Batı Mostar Üniversitesi, Bihac Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Zenica Üniversitesi ve Doğu Sarajevo Üniversitesi’dir. Bosna’daki üniversiteler Ulusal Yeterlilik Normları’nı kapsayan ve doktora programlarını da içeren faaliyetler yürütmektedirler.

Bosna-Hersek’teki Yüksekokullar, yurt dışından eğitim almak isteyen öğrencilere Eurostar Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi aracılığıyla öğrenci kabul etmektedirler. Üniversitelerin öğrenci değişimlerinin bulunması ve hem öğrenci hem de akademisyenlerin bu değişim programlarından yararlanıyor olmaları ülkedeki eğitim kalitesinin artmasına ve popülaritesinin de çoğalmasına neden olmaktadır.

Bosna-Hersek Üniversiteleri’nden herhangi birinde eğitim almak isteyen öğrenciler, Eurostar Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Başvuru Büroları’na giderek, gerekli bilgileri edinebilir, profesyonel bir danışmanlık hizmeti alabilir, pek konuda yardım görebilirler. Eğitim sürecine başlarken, öğrencilerin karşılanmaları, yerleştirilmeleri, barınmaları ve dil eğitimi gibi pek çok konuda Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi ciddi bir çalışmayla sorunsuz bir eğitim hayatı sunuyor.

Üniversitenin Haritası

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!